Kad je važno

vaša smo podrška

Prestanak važenja zastoja u otplati Lizinga

Detaljnije

OBAVEŠTENJE O PRESTANKU MORATORIJUMA
 

Poštovani,
 

Obaveštavamo vas da, u skladu s Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 (u daljem tekstu: Odluka), zastoj u otplati obaveza prestaje da važi 30. septembra 2020. godine. Podsećamo vas da je zastoj u otplati obaveza (moratorijum) bio primenjen automatski, direktnom implementacijom Odluke, osim u slučajevima kada su korisnici pisanim putem obavestili Lizing da ne prihvataju moratorijum u skladu sa Odlukom.

Istovremeno, obaveštavamo se da će Vam do 3. oktobra biti dostavljen novi plan otplate koji će biti sačinjen u skladu sa Odlukom NBS. Po prijemu istog, imaćete mogućnost da u roku od 7 dana zahtevate od Davaoca lizinga da svoje obaveze, umesto načina predviđenog novim planom otplate, izvršite na jedan od sledećih načina:

  1. Da izmirite sve obaveze po osnovu ugovora o finansijskom lizingu koje su bile obuhvaćene moratorijumom (sve anuitete iz perioda moratorijuma – glavnicu i redovnu kamatu);
  2. Da izmirite sve obaveze po osnovu redovne kamate koja se obračunavala za vreme trajanja moratorijuma, uz produženje roka otplate lizinga za period trajanja moratorijuma.
     

Zahtev za ispunjenje obaveza na gore opisan način podnosi se putem mejla na adresu: ucl-moratorijum@unicreditgroup.rs nakon čega ćemo Vam dostaviti instrukcije za dalje postupanje.

Na kraju, skrećemo pažnju da će obaveze po osnovu zaključenih ugovora o lizingu početi da dospevaju u skladu sa dostavljenim planom otplate, ukoliko ne iskoristite nijednu od dve ponuđene opcije u napred navedenom roku.
 

Vaš UniCredit Leasing Srbija doo

U Beogradu, dana 30.09.2020. godine

Web
Chat
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo