Kad je važno

vaša smo podrška

Prestanak važenja zastoja u otplati Lizinga

Detaljnije

Prestanak važenja ponude o zastoju u otplati lizinga za primaoce lizinga u skladu sa Odlukom o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema  

 

Poštovani korisnici,

Obaveštavamo vas da, u skladu s Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema (u daljem tekstu: Odluka), zastoj u otplati obaveza prestaje da važi 30. juna 2020. godine. Podsećamo vas da je zastoj u otplati obaveza (moratorijum) bio primenjen automatski, direktnom implementacijom Odluke,  osim u slučajevima kada su korisnici pisanim putem obavestili Lizing da ne prihvataju moratorijum  u skladu sa Odlukom.

Svi korisnici koji su imali zastoj u otplati obaveza, počev od 1. jula nastavljaju da otplaćuju svoje obaveze ugovorenom dinamikom, u zavisnosti od datuma dospeća shodno planu otplate pre primene moratorijuma.

UniCredit Leasing Srbija će nove planove otplate lizinga svim korisnicima dostaviti najkasnije do 30.06.2020. godine, bez dodatnih troškova. 

U slučaju da ne dobijete novi plan otplate do navedenog datuma molimo vas da nas kontaktirate putem e-mail-a: ucl-sales@unicreditgroup.rs  

Sve lizing obaveze koje su dospele u toku moratorijuma biće pomerene za najviše 3 meseca (u zavisnosti od broja neplaćenih rata lizinga).

Radi lakšeg razumevanja, obračun primene moratorijuma pojašnjen je u sledećem primeru Ugovora sa prvom ratom lizing naknade koja je dospela 01.12.2016. godine. Na konkretnom primeru moratorijum je stupio na snagu nakon 40. rate i počeo sa primenom od 41. rate (01.04.2020.). Tokom trajanja moratorijuma dospele su 3 rate lizing naknade koje nisu plaćene. Prva rata nakon moratorijuma dospeva: 01.07.2020. godine.

 

Elementi obračuna

Pre moratorijuma:

Nakon moratorijuma:

Ukupan iznos neto finansiranja:

24.000 EUR

24.070,51 EUR (uvećan za kapitalizovanu kamatu tokom trajanja moratorijima)

Iznos ukupne kamate:

2.196 EUR

2.198,10 EUR

Period otplate:

60 meseci

63 meseca

Broj mesečnih rata:

60

60

Iznos rate:

436,60 EUR

Iznos nove 41. rate i svih narednih rata 440,23 EUR

Ostatak glavnice:

8.470,19 EUR

8.540,70 EUR

Ostatak kamate:

261,80 EUR

263,90 EUR

Ukupno povećanje:

 

72,61 EUR

Dodatni PDV zbog uvećanja glavnice
i ukupnog iznosa kamate:

 

14,52 EUR

Ukupna razlika:

 

87,13 EUR

 

Vaš UniCredit Leasing Srbija doo.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo