Rešite sve jednim kreditom u iznosu do 3.000.000 dinara

Pogodnosti

Iznos kredita do 3.000.000 RSD

Period otplate do 10 godina

Kamatna stopa od: NKS 9,01%, EKS 10,53%

Zanima me kredit

- nastavite ka kontakt formi -

 •  
  Radni odnos
  Kreditna sposobnost
  Usluge
 • Preduslovi
  Radni odnos
  Najmanje 6 meseci radnog odnosa, od toga najmanje 3 meseca kod trenutnog poslodavca
  Kreditna sposobnost
  Kreditna sposobnost se određuje u zavisnosti od visine mesečnih prihoda i obaveza korisnika kredita
  Usluge
  Obavezna aktivacija usluge eBanking

Kontakt podaci

Molimo vas da popunite sva polja

Neophodna dokumentacija

POTVRDA O ZAPOSLENJU PODNOSIOCA ZAHTEVA ZA KREDIT I ADMINISTRATIVNA ZABRANA PDF 211 kB PREUZMITE
Mobile Phones
M Banking

Make your banking transactions anytime and anywhere, from home, at work, while you are walking around town or on a lunch break, at home and abroad. With UniCredit Bank e-banking service, everything is much easier.

or or
Spinning wheel animation

Loading