Štampa Dodaj u Favorites

POS minus


Mnogo dobrih planova ne uspe samo zbog manjka novca!

Koliko puta Vam se dogodilo da zbog kašnjenja uplate na Vaš račun ne možete da ostvarite zacrtane planove?

Ukoliko koristite POS terminal UniCredit Banke najmanje 3 meseca, za vas smo pripremili POS MINUS koji podrazumeva izuzetno atraktivne uslove za korišćenje dozvoljenog prekoračenja po računu. Limit zavisi od visine kvartalnog prometa koji obavljate preko POS terminala, s tim da POS MINUS za kvartal ne može da prekorači limit koji je odobren na period od godinu dana.

Preduslovi

 • Registrovan u Srbiji;
 • Posluje najmanje dve pune godine;
 • Otvoren paket račun u UniCredit Banci;
 • Poseduje POS aparat UniCredit Banke (najmanje tri meseca)
 • Pozitivan rezultat poslovanja za prethodne dve godine;
 • Sve poreske obaveze izmirene;
 • Račun je najduže 15 dana bio u blokadi;
 • Dozvoljeno prekoračenje se odobrava samo u dinarima

Uslovi

 • Maksimalni iznos limita do 1.000.000 RSD
 • Kamatna stopa: 21,5%
 • Efektivna kamatna stopa: od 21,80%
 • Period otplate: do 12 meseci

Namena i način povlačenja

 • Iznos kvartalnog limita zavisi od tromesečnog prometa po osnovu POS transakcija, i ne može da bude veći od maksimalno odobrenog limita

Obavezni instrumenti obezbeđenja

 • Pet menica overenih (potpisanih i pečatiranih) od strane ovlašćene osobe firme i vlasnika

Za sve dodatne informacije pozovite Info telefon 011/ 3777 888 ili nas posetite u ekspoziturama UniCredit Banke širom Srbije.

Važne napomene:

 • Ukoliko želite detaljnije da se upoznate sa bankarskom terminologijom kako biste se bliže informisali o našim proizvodima i uslugama, molimo Vas da posetite sajt Narodne banke Srbije: www.tvojnovac.nbs.rs.

Kontakt centar:
011 3777 888