Početna > Elektronsko bankarstvo > UniCredit e-banking
Štampa Dodaj u Favorites

UniCredit e-banking

UniCredit Banka Vam nudi e-banking utemeljen na globalnoj velicini i ekspertizi jedne od vodecih evropskih bankarskih grupacija – UniCredit Grupe.

UniCredit e-b@nking funkcioniše kao samostalna aplikacija koja se sa Bankom povezuje samo po potrebi. Ovakav tip aplikacije se u praksi pokazao kao bolje i brže rešenje jer nije potrebno da stalno budete prikljuceni na internet dok radite u programu. Veliki deo operacija možete raditi neprikljuceni (u offline režimu) – pripremati naloge, potpisivati ih, analizirati promet – i povezati se sa Bankom tek kada je razmena informacija zaista neophodna.

Ako imate stalnu vezu sa internetom, bancinom serveru možete pristupati preko javne mreže, ali ako internet koristite povremeno ili uopšte nemate pristup, možete se modemom povezati direktno na bancin pristupni racunar, bez utroška internet vremena.

Ako imate potrebu da cesto menjate nacin pristupa UniCredit e-b@nking aplikacija Vam nudi lak nacin za izmenu pristupnih parametara (ako, na primer, posedujete laptop racunar koji se nekad povezan na LAN, a nekad na telefonsku liniju)

UniCredit e-b@nking softver se može instalirati na bilo kojem Pentium racunaru (preporucen Pentium II pa naviše) sa Windows 98/ME/2000/XP operativnim sistemom. Ovakav pristup predstavlja uštedu jer u vecini slucajeva nema potrebe za dodatnim ulaganjem u racunarsku opremu.

U praksi, prednosti UniCredit e-b@nking rešenja brzo dolaze do izražaja:

 • Podaci o Vašim komitentima nalaze se u elektronskom imeniku, i pri popunjavanju naloga se lako pozivaju
 • Ranije poslate naloge možete sacuvati i ponovo koristiti (redovna ili periodicna placanja stalnim komitentima, plate i sl.)
 • Valutiranje naloga i do 30 dana unapred
 • Nalozi se mogu potpisati i sa udaljene lokacije (druge kancelarije ili druge države) uz korišcenje WEB e-banking sistema.
 • Slanje naloga ka inostranstvu (VP70), sa deviznog ili dinarskog racuna (sa automatskom konverzijom)
 • Jednostavno povezivanje sa knjigovodstvenim programima (izvoz izvoda u maticnom formatu ili dostava SWIFT MT940 datoteka).
 • Elektronski nalozi za placanje su u svakom pogledu jeftiniji od klasicnih - papirnih

Ovlašcenja

UniCredit e-b@nking Vam pruža izuzetnu jednostavnost u dodeli ovlašcenja korisnika.

Postoje dve grupe korisnika od kojih jedna poseduje sva prava na sistemu a druga grupa poseduje sva prava osim prava potpisa.

Kategorija potpisa korisnika kao i njegovi dnevni i transakcioni limiti su direktno uslovljeni kartonom deponovanih potpisa.

Osim prava potpisa, koje može biti opciono, sledeca prava se podrazumevaju za sve korisnike:

 1. pravo unosa naloga
 2. pravo slanja naloga u banku
 3. pravo preuzimanja i pregleda izveštaja pristiglih od strane Banke
 4. pravo na osnovnu administraciju programa koja podrazumeva brisanje starih izveštaja i naloga, automatsko preuzimanje najnovijih verzija programa itd.

Osim standardnog nacina potpisivanja u samoj UniCredit e-b@nking aplikaciji postoji i mogucnost udaljenog potpisivanja putem WEB e-banking interfejsa. Kod ovakvog nacina potpisivanja pripremljeni nalozi mogu biti poslati u banku gde cekaju da budu potpisani.

Kod udaljenog potpisivanja naloga, ovlašcenik pristupa bancinom serveru sa udaljene lokacije koristeci Internet pretraživac, a potpisuje ih samo uz pomoc softvera za šifriranje, pametne kartice i citaca.

UniCredit e-b@nking se prilagodava gotovo svim Vašim potrebama

Osnovna – jednokorisnicka verzija UniCredit e-b@nking

Osnovna – jednokorisnicka verzija UniCredit e-b@nking programa je namenjena preduzecima sa manje složenom finansijsko-racunovodstvenom infrastrukturom, gde se proces pripreme i slanja naloga u potpunosti odvija na jednom racunaru.

WEB e-banking - Dodatna mobilnost

WEB e-banking sistem predstavlja dodatak osnovnom rešenju a koji omogucava dodatnu mobilnost u radu e-banking potpisnicima.

Korišcenjem ovog sistema naloge nije neophodno pripremati, potpisivati i slati samo sa jednog racunara vec se oni mogu pripremiti u lokalnoj aplikaciji odakle ce biti poslati na server gde ce sacekati potpisivanje.

Ovlašceni potpisnik preduzeca zatim može pristupiti e-banking serveru putem Internet pretraživaca i potpisati nalog samo uz pomoc softvera za šifriranje, pametne kartice i citaca.

Mrežno UniCredit e-b@nking rešenje (IBM DB2 Server) – Veci komfor

Povezivanje više e-banking radnih stanica u mrežni UniCredit e-b@nking sistem baziran na IBM DB2 serveru nudi visok nivo komfora u radu i namenjen je preduzecima sa velikim i složenim racunovodstvenim sistemima ili pak preduzecima koje ne prave komprimse po pitanju komfora u radu svojih korisnika.

Za razliku od osnovnog UniCredit e-b@nking rešenja, Vaša baza podataka se nalazi na centralnom serveru Vašeg preduzeca, što znaci da se nalog pripremljen na jednoj lokaciji - racunar u racunovodstvu na prvom spratu) može potpisati sa drugog mesta (racunar finansijskog direktora smešten u kancelariji na petom spratu), a poslati sa trece lokacije - racunar šefa racunovodstva na trecem spratu. Takode, arhiva poslatih naloga ne cuva se pojedinacno na racunarima na kojima su uneti, nego u centralnoj bazi.

Iako je osnovno rešenje dovoljno da zadovolji vecinu pocetnih potreba za e-bankingom, instalacija mrežnog UniCredit e-b@nking rešenja sa IBM DB2 serverom u pozadini pruža visok nivo komfora i fleksibilnosti u radu.

Tehnicke karakteristike sistema

Radna stanica / Klijent:

 • Minimalna preporucena konfiguracija: PC Pentium II na 300 MHz sa najmanje 32 MB RAM
 • WINDOWS OS (95/98/ME/NT/2000/XP)
 • Pristup internetu kroz lokalnu mrežu ili modem prikljucen na telefonsku liniju
 • Citac pametne kartice (obezbeduje Banka)

Komunikacioni kanal:

 • TCP/IP, IP portovi 3600 i 3604
 • RSA 1024-bitna enkripcija (pametne kartice)

Sigurnost

UniCredit e-b@nking sistem je osmišljen imajuci u vidu najviše bezbednosne standarde. Informacije koje razmenjujete sa bankom su zašticene i ne mogu se prisluškivati, menjati ili simulirati.

Sva osetljiva komunikacija je šifrovana. Korišcenjem RSA algoritma dužine kljuca od 1024 bita garantuje se visok nivo zaštite. Ako bi komunikacija bila presretnuta, zateceni podaci bili bi necitljivi, i samim tim neupotrebljivi.

Sve poruke (platni nalozi, upiti i sl.) se digitalno potpisuju, što Banci omogucava da identifikuje pošiljaoca i proveri integritet poruke. U PKI (Public Key Infrastructure) okruženju primalac može biti siguran ko poruku šalje i da li je ona stigla u celosti i nepromenjena.

Enkripcija se odvija van racunara. Proces enkripcije (šifrovanja) se u potpunosti odvija na pametnoj kartici. Ne postoji mogucnost da se sa kartice procita tajni kljuc – element neophodan za ekripciju i potpisivanje. Zahvaljujuci ovom mehanizmu uklonjena je opasnost da bilo koji softver (virus, trojanac ili sl.) preuzme kontrolu nad e-banking softverom, odnosno da u Vaše ime raspolaže racunima.

Kombinovana zaštita – pametna kartica i PIN kod. Pri pokretanju programa i povezivanju sa Bankom unosi se i PIN (licni broj). Na ovaj nacin ste zašticeni od situacije u kojoj kartica slucajno ostane u citacu, a neovlašcena osoba pokuša da je zloupotrebi.

Kako da pocnem?

Buduci da ste odlucili da našoj Banci poverite brigu o elektronskom poslovanju Vašeg preduzeca, molimo Vas da prema priloženom uputstvu popunite neophodnu dokumentaciju i predate je savetniku zaduženom za vodenje Vašeg racuna.

Set UniCredit e-b@nking dokumentacije:

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica, molimo Vas da kontaktirate Vašeg savetnika za vodenje racuna ili direktnim putem tehnicku podršku službe elektronskog bankarstva.

Help Desk telefon:


E-bankarstvo

Online banka - Fizička lica

Pomoć-uputstvo
Demo
Tehnički preduslovi

E-bankarstvo - Pravna lica

Business Net
Professional

Halcom Web
Sertifikat servera
Bankomati i ekspoziture
Kontakt centar:
011 3777 888
Kursna lista
30. jan 2015. Kupovni Prodajni
EUR 120,585 126,515
USD 103,583 114,256
CHF 112,587 124,071