Početna > Pravna lica > Subvencionisani krediti
Štampa Dodaj u Favorites

Subvencionisani krediti


UniCredit Banka je potpisala Ugovor sa Vladom Republike Srbije o odobravanju kredita sa subvencionisanim kamatnim stopama namenjenim klijentima Banke, pravnim licima.

Preduzecima koja imaju potrebu da na brz i jednostavan nacin obezbede finansijsku podršku, UniCredit Banka nudi subvencionisane kredite za likvidnost, nabavku trajnih obrtnih sredstva, za izvozne poslove, investicije, kao i za reprogram postojecih kredira kod iste banke, ukoliko kašnjenje nije duže od 60 dana (osim u slucaju subvencionisanih kredita za investicije i u dinarima).

Subvencionisani krediti se ne mogu odobravati za:

 • organizovanje igara na srecu i slicno
 • obavljanje zabranjene proizvodnje i zabranjenog prometa roba i usluga
 • refinansiranje kredita kod drugih banaka
 • refinansiranje postojecih kredita kod istih banaka (za subvencionisane kredite za investicije)

U skladu sa Uredbom o subvencionisanim kreditima, ukupan iznos kredita koji banke mogu da odobre privredi je:

 • od 400 do 500 miliona evra (za likvidnost, trajna obrtna sredstva i izvozne poslove, a od cega 37,5 miliona evra za reprogram postojecih kredita kod iste banke)
 • 150 miliona evra (za investicije u 2010. godini)
 • 5 miliona evra (za državna preduzeca koja se bave namenskom proizvodnjom)

Vrste subvencionisanih kredita

 • dinarski krediti, sa valutnom klauzulom (za sve namene)
 • dinarski krediti (za sve namene, osim u slucaju investicija kada se mogu odobravati samo dinarski krediti sa valutnom klauzulom)

Korisnici Subvencionisanih krediti za likvidnost, trajna obrtna sredstva i izvozne poslove

 • Mala preduzeca kojima se krediti za likvidnost i trajna obrtna sredstva odobravaju u iznosu do 50.000 evra, dok je maksimalni iznos subvencionisanog kredita za izvozne poslove namenjen ovim preduzecima do 100.000 evra
 • Srednja preduzeca kojima se krediti za likvidnost i trajna obrtna sredstva odobravaju u iznosu do 500.000 evra, dok je maksimalni iznos subvencionisanog kredita za izvozne poslove 2 miliona evra
 • Velika preduzeca kojima se krediti za likvidnost i trajna obrtna sredstva odobravaju u iznosu do 2 miliona evra, dok je maksimalni iznos subvencionisanog kredita za izvozne poslove 8 miliona evra
 • Svi gore navedeni, bez obzira da li su koristili, i u kom iznosu, subvencionisane kredite u 2009. godini

Korisnici Subvencionisanih krediti za investicije

 • Mala preduzeca kojima se ovi krediti odobravaju u iznosu do 200.000 evra, dok se pretežnim izvoznicima odobravaju u maksimalnom iznosu od 400.000 evra
 • Srednja preduzeca kojima se ovi krediti odobravaju u iznosu do 1,5 miliona evra, dok se pretežnim izvoznicima odobravaju u maksimalnom iznosu od 3 miliona evra
 • Velika preduzeca kojima se ovi krediti odobravaju u iznosu do 4 miliona evra, dok se pretežnim izvoznicima odobravaju u maksimalnom iznosu od 8 miliona evra

Period otplate

 • do 12 meseci za kredite za likvidnost, trajna obrtna sredstva i izvozne poslove
 • do 5 godina, sa grejs periodom od 6 do 12 meseci za kredite za investicije

Kamatna stopa i provizija za korisnika kredita

 • Za kredite u dinarima sa valutnom klauzulom za likvidnost, trajna obrtna sredstva i izvozne poslove kamatna stopa je 4,4%, dok je jednokratna provizija do 0,5%
 • Za dinarske kredite za likvidnost, trajna obrtna sredstva i izvozne poslove kamatna stopa se formira kao referentna kamatna stopa NBS umanjana za 1,5%, dok je jednokratna provizija do 0,5%
 • Za dinarske kredite sa valutnom klauzulom za investicije kamatna stopa se formira kao zbir tromesecnog EURIBOR-a plus 4%, dok je jednokratna provizija do 1%
 • Za investicione kredita uz garanciju Fonda za razvoju u iznosu od 75% iznosa kredita kamatna stopa se formira kao zbir tromesecnog EURIBOR-a plus 2%, dok je jednokratna provizija do 1%

Subvencionisana kamatna stopa za Banku

 • Za dinarske kredite sa valutnom klauzulom za likvidnost, trajna obrtna sredstva i izvozne poslove: 4% godišnje
 • Za dinarske kredite za likvidnost, trajna obrtna sredstva i izvozne poslove: 5% godišnje
 • Za investicione kredite: 3,5% godišnje na ostatak duga

Kursna lista
27. jan 2015. Kupovni Prodajni
EUR 120,504 126,431
USD 104,491 115,257
CHF 115,648 127,444
Kontakt centar:
011 3777 888